CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

* Tặng ngay 3 chỉ vàng SJC.
* Có chính sách riêng cho khách hàng mua sỉ.
* MARINE CITY trả góp trong vòng 12 tháng, chiết khấu đến 6%:
– Chiết khấu đến 6%.
– Phương thức thanh toán linh hoạt, trả chậm trong vòng 12 tháng.
– Với 3 phương thức thanh toán phù hợp với nhiều điều kiện khách hàng.
· Phương thức thanh toán 1: Thời gian thanh toán trong vòng 12 tháng.

Số đợt Tỷ lệ % thanh toán   Ngày đến hạn
Đợt 1 30%
Đợt 2 10% Sau đợt 1, 2 tháng
Đợt 3 10% sau đợt 1, 4 tháng
Đợt 4 10% sau đợt 1, 6 tháng
Đợt 5 10% sau đợt 1, 8 tháng
Đợt 6 30% sau đợt 1, 12 tháng, nhận nền và ký phụ lục xây nhà

· Phương thức thanh toán 2: Chiết khấu 4% – Thời gian thanh toán trong vòng 12 tháng.

Số đợt Tỷ lệ % thanh toán Ngày đến hạn
Đợt 1 50%
Đợt 2 10% Sau đợt 1, 2 tháng
Đợt 3 10% Sau đợt 1, 4 tháng
Đợt 4 30% Sau đợt 1, 8 tháng, nhận nền và ký phụ lục xây nhà

· Phương thức thanh toán 3: Chiết khấu 6% – Thời gian thanh toán trong vòng 12 tháng.

Số đợt Tỷ lệ % thanh toán Ngày đến hạn
Đợt 1 70%
Đợt 2 30% Sau đợt 1, 12 tháng, nhận nền và ký phụ lục xây nhà